Privacy

Privacyverklaring Bos Adviesgroep

Bos Adviesgroep B.V. (hierna: ‘Bos Advies’) verwerkt persoonsgegevens over u indien u of uw werkgever gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Uw privacy is voor Bos Advies van groot belang. Dit betekent dat wij passende maatregelen nemen om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij Bos Advies doen met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het gebruik van onze diensten en/of onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en/of functionaliteiten op onze website u of uw werkgever gebruik maakt.

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • BSN
 • nationaliteit
 • huwelijkse staat
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • IBAN
 • IP-adres
 • kenteken
 • overige persoonsgegevens die u of uw werkgever verstrekt bij het gebruikmaken van onze dienstverlening, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. We vragen nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.

De meeste persoonsgegevens die wij opvragen zijn noodzakelijk om de dienst(en) te kunnen leveren waarvoor u of uw werkgever opdracht hebt/heeft gegeven of worden verwerkt met uw toestemming. Daarnaast worden sommige persoonsgegevens opgevraagd omdat dat op grond van de wet verplicht is. Hierbij moet u denken aan de gegevens die nodig zijn voor de verplichte klantenidentificatie op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de verplichte gegevens die moeten worden opgestuurd naar derden, zoals de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, pensioenfondsen.

Kort samengevat verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het kunnen uitvoeren van de opdracht(en) die aan ons is/zijn verstrekt, waaronder:

financiële (advies)opdrachten

fiscale (advies)opdrachten

juridische (advies)opdrachten

personeel- en salarisadministratie

 • om te voldoen aan de wettelijke plichten die samenhangen met de uitvoering van de verstrekte opdracht(en)
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief 
 • om uw surfgedrag op onze website te kunnen volgen om in de toekomst onze website te kunnen verbeteren (door middel van cookies).

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst(en) te kunnen leveren of zolang als in de wet staat voorgeschreven. Wij verwijderen uw gegevens ook indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt. De bewaartermijnen die wij hanteren gelden niet in de volgende gevallen:

 • als er sprake is van een wettelijke uitzondering
 • als we deze gegevens langer nodig hebben vanwege een (rechts)geschil
 • als u ons uitdrukkelijk verzoekt of expliciet toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik of aanpassing. Het maakt in dat geval niet uit of onze medewerkers op kantoor of vanuit huis werken: het beveiligingsniveau is in beide gevallen hetzelfde. Onze werkomgeving is namelijk volledig online ingericht. Alle documentatie is opgeslagen op een (beveiligde) server, waardoor het raadplegen van papieren dossiers veelal niet (meer) noodzakelijk is.

Daarnaast zijn onze medewerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Wij geven uw persoonsgegevens door aan derde partijen indien dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of als dat op grond van de wet verplicht is. Voorbeelden van derde partijen zijn: onze softwareleveranciers, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, banken, notarissen, pensioenfondsen, UWV, RVO, rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, arbodiensten, verzekeraars etc.

Met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, wordt – indien nodig – een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast zullen uw gegevens door deze derde partijen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bos Advies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zorgen ervoor dat onze website kan werken, dat wij een beter inzicht krijgen in onze websitebezoekers, zodat wij onze diensten en communicatie hierop kunnen afstemmen. Voor meer informatie over onze cookies, het aanpassen van uw voorkeuren of het intrekken van uw instemming voor het toelaten van cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid. Het cookiebeleid wordt regelmatig bijgewerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons vragen de persoonsgegevensverwerking te beperken of om uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke instantie over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar privacy@bosadvies.nl.

Let erop dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij vragen u daarom altijd om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Wilt u daarbij uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, het nummer van het identiteitsbewijs en het Burgerservicenummer zwart maken? Dit is ter bescherming van uw privacy.

Bos Advies neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van uw verzoek, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet kunnen uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op bepaalde punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Vragen

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Bel dan naar 0162-515788 of stuur een e-mail naar privacy@bosadvies.nl en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Blijf op de hoogte over morgen.
Je bent geabonneerd!
Probeer het nog een keer...