Belastingnieuws: Check deze updates even!

Icon calendar
July 4, 2024

De Hoge Raad heeft recent een klap op de hamer gegeven: als jouw daadwerkelijke rendement op je box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement, dan mag je belasting betalen over

Uitspraak over Box 3

De Hoge Raad heeft recent een klap op de hamer gegeven: als jouw daadwerkelijke rendement op je box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement, dan mag je belasting betalen over dat lagere, werkelijke rendement. Dit betekent dat je bij het vaststellen van je werkelijke rendement álles moet meerekenen, inclusief banktegoeden, zonder aftrek van het heffingsvrije vermogen (€57.000 per persoon in 2024).

Je echte rendement omvat al je reguliere inkomsten zoals rente, huur en dividend. Ook de waardeontwikkelingen, gerealiseerd of niet, tellen mee. Wat niet aftrekbaar is? De kosten. Behalve de rentekosten van schulden die tot je box 3-vermogen behoren, die mogen wel.

Nu komt het: jij moet bewijzen dat je werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire. Lukt dat, dan krijg je rechtsherstel. De Belastingdienst neemt contact op met de getroffen belastingplichtigen. Verwacht een brief op de mat en verdere instructies. En jawel, er komt een digitaal formulier aan om je werkelijke rendement te onderbouwen.

Bos Advies houdt de vinger aan de pols. We houden je op de hoogte.

Aangifte en opgave dividendbelasting verplicht digitaal

Vanaf 1 juli 2024 geldt: aangifte en opgave dividendbelasting moeten digitaal. Voor dividenduitkeringen tot en met 2023 kon dit nog op papier, maar vanaf 2024 niet meer.

NV’s en BV’s die winst uitkeren aan aandeelhouders, moeten doorgaans 15% dividendbelasting inhouden en afdragen. Maar let op: dit geldt niet altijd. Vrijstellingen kunnen van toepassing zijn, zoals wanneer een bv dividend uitkeert aan een andere bv die 5% of meer van de aandelen bezit.

Studiekostenvergoeding kinderen werknemers  

Het nieuwe studiejaar staat voor de deur, en dat betekent dat collegegeld en studieboeken betaald moeten worden. De kosten voor studerende kinderen kunnen flink oplopen, en werkgevers kunnen hier een rol in spelen. Dit is niet alleen goed voor de werknemers, maar ook een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde bij het aantrekken van nieuw personeel.

Een optie is dat de werkgever studiekosten vergoedt via de werkkostenregeling (WKR) als eindheffingsloon. Is de vrije ruimte benut, dan geldt de eindheffingsregeling. Afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden kunnen belast loon en onbelaste vergoedingen tegen elkaar worden uitgeruild.Een andere mogelijkheid is een studiefonds. Hierbij kent de werkgever een studietoelage toe aan het kind van de werknemer, die dan als werknemer wordt gezien en loon uit dienstbetrekking ontvangt. Tot een tegemoetkoming van €7.500 is het kind in principe geen belasting verschuldigd, wat resulteert in een netto (studie)vergoeding.

Overleg met je adviseur om dit administratief en juridisch goed in te vullen. Bos helpt je hierbij graag verder.

Blijf op de hoogte over morgen.
Je bent geabonneerd!
Probeer het nog een keer...