Het einde van het jaar nadert

Icon calendar
November 14, 2023
November 8, 2023

Het einde van het jaar is weer in zicht en dat betekent dat er weer een aantal zaken zijn die we graag onder de aandacht willen brengen:

Het einde van het jaar is weer in zicht en dat betekent dat er weer een aantal zaken zijn die we graag onder de aandacht willen brengen:

Vaststelling Whk-premie

De premie voor de Werkhervattingskas (Whk) voor 2024  wordt weer vastgesteld door de Belastingdienst.

Werkgevers zullen in november of december van de Belastingdienst een brief ontvangen, waarin de hoogte van de Whk-premie voor 2024 wordt bepaald. Wij willen vragen om deze brief van de Belastingdienst zo spoedig mogelijk na ontvangst naar ons te sturen.

Wij controleren dan of de premie juist is vastgesteld en zo niet, dan kunnen we tijdig – in overleg - de nodige stappen ondernemen.

Invoering wettelijk minimumloon per uur

Op 1 januari 2024 verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen.
Hiervoor in de plaats komt één uniform minimumuurloon dat geldt voor werknemers in alle sectoren.

Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vaste minimumjeugdlonen per uur.
Het minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt per 1 januari 2024  € 13,27.

Per sector kan de omvang van een fulltime dienstverband verschillen, bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week , dit blijft ongewijzigd. Tot 1 januari 2024 werd in die gevallen hetzelfde minimummaandloon gerekend. Dit betekende in de praktijk dat bij een dienstverband van 40 uur per week feitelijk een lager bruto minimumuurloon gold dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur. Vanwege de invoering van het wettelijk minimumuurloon zullen de salarisschalen in veel CAO’s daarom aangepast moeten worden.

Voor werknemers die het minimumloon verdienen en een fulltime dienstverband van méér dan 36 uur per week hebben (bijvoorbeeld 37 of 40 uur) leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een loonsverhoging.

Hoe het loon voor 2024 berekend moet worden kun je lezen op informatie van de Rijksoverheid.
Je kunt uiteraard ook contact opnemen met de medewerkers van onze HRM afdeling.

Verlaging toetredingsleeftijd pensioenfonds

Per 1 januari 2024 gaan veel pensioenfondsen de toetredingsleeftijd voor deelname verlagen naar 18 jaar. Dit heeft invloed op werknemers die nu 18 jaar en ouder zijn, maar nog niet deelnemen aan de pensioenregeling.

Weten of het pensioenfonds, waar je bedrijf bij aangesloten is, ook de toetredingsleeftijd wijzigt, neem dan ook contact op met je Bos HRM medewerker.

In deze periode andere berichten ontvangen die van belang kunnen zijn voor de salarisadministratie, denk hierbij aan berichten over onder andere de nieuwe pensioen- en PAWW-premies voor 2024? Graag ontvangen wij deze berichten ook zo spoedig mogelijk.

Blijf op de hoogte over morgen.
Je bent geabonneerd!
Probeer het nog een keer...