Highlights Prinsjesdag 2023

Icon calendar
November 2, 2023
September 23, 2023

Op Prinsjesdag heeft de regering haar plannen en begrotingen voor het komende jaar bekend gemaakt. Dit zijn enkele van de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Op Prinsjesdag heeft de regering haar plannen en begrotingen voor het komende jaar bekend gemaakt. Dit zijn enkele van de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

Box 2: twee schijven 24,5% en 31%

Het huidige box 2-tarief (onder andere bij dividenduitkeringen) bedraagt 26,9%. Per 2024 krijgt box 2 twee schijven. De eerste schijf belast tot € 67.000 aan box 2-inkomsten per persoon tegen een tarief van 24,5% en voor de tweede schijf geldt een tarief van 31% over het meerdere.

Per 2024 € 0,23 onbelaste reiskostenvergoeding mogelijk

Het bedrag dat een werkgever per zakelijke kilometer onbelast kan vergoeden aan een werknemer stijgt per 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,23. Deze maximale onbelaste kilometervergoeding geldt voor alle soorten vervoer.

Verruiming van vrijstelling voor abonnement voor het openbaar vervoer

Een OV-kaart kan per 2024 altijd onbelast worden vergoed of verstrekt als de werknemer de OV-kaart, ook voor zakelijke reizen (waaronder woon-werkverkeer) gebruikt. Het is niet langer relevant in welke mate de OV-kaart zakelijk wordt gebruikt.

De vrije ruimte van de WKR in 2024

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt vanaf 2024 verlaagd naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom (dit was 3% in 2023). Over het meerdere van de loonsom wordt bij de berekening van de vrije ruimte nog steeds een percentage van 1,18% gehanteerd.

Afschrijvingsbeperking gebouwen in eigen gebruik tot 100 procent WOZ-waarde

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt vanaf 2024 de bodemwaarde voor afschrijvingen van gebouwen in eigen gebruik gesteld op 100% van de WOZ-waarde. Dit was 50%. Deze 100% gold al voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting.

Verlaging MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling wordt vanaf 2024 verlaagd van 14% naar 12,7%. Deze verlaging zorgt ervoor dat het MKB meer belasting verschuldigd zal zijn.

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd en gaat van € 5.030 in 2023 naar uiteindelijk € 900 in 2027. In 2024 bedraagt de aftrek € 3.750.

Bpm-vrijstelling bestelauto verdwijnt

Ondernemers die hun bestelauto voor meer dan 10% voor zakelijk gebruik inzetten, betalen op dit moment geen bpm. Die vrijstelling vervalt echter per 2025. Omdat de bpm wordt berekend op basis van de uitstoot van CO2, geldt deze maatregel niet voor de elektrische bestelauto’s. Deze blijven vrijgesteld van bpm. Alleen de niet-emissievrije bestelauto’s worden dus duurder.

Behalve de wijzigingen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd, spelen nog de volgende fiscale zaken:


Wet excessief lenen
Op 1 januari 2023 is reeds de wet “Excessief lenen bij de eigen vennootschap” in werking getreden. Voor zover schulden aan de eigen bv meer dan € 700.000 bedragen, vindt belastingheffing plaats in box 2 (tarief 2023: 26,9%). Schulden die zijn aangegaan voor de eigen woning (box 1-leningen) zijn uitgezonderd van deze maatregel. Het eerste peilmoment voor deze heffing is 31 december 2023. Voor deze tijd moet dus mogelijk actie worden ondernomen, als de schulden aan de eigen bv groter zijn dan € 700.000. Mocht u daar vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Rechtsherstel box 3 mogelijk in strijd met discriminatieverbod en eigendomsrecht
De Advocaat-Generaal (AG) is de adviseur van de Hoge Raad en deze heeft onlangs geconcludeerd dat de heffing in box 3 bij bezitters van ander vermogen dan spaargeld nog steeds het discriminatieverbod en het eigendomsrecht schendt, omdat verschillend renderende beleggingen op dezelfde wijze belast worden tegen hetzelfde tarief. Het is nog even afwachten wat de Hoge Raad met het advies van de AG zal gaan doen. Mogelijk dient nog dit jaar bezwaar gemaakt te worden tegen de heffing in box 3 over laag renderende beleggingen, zoals bijvoorbeeld over (niet verhuurde) vakantiewoningen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Blijf op de hoogte over morgen.
Je bent geabonneerd!
Probeer het nog een keer...