Tegemoetkoming Energiekosten tot uiterlijk 2 oktober a.s. aan te vragen

Icon calendar
November 2, 2023
September 21, 2023

Omdat de energieprijzen vorig jaar explosief zijn gestegen, heeft het kabinet destijds de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK-regeling) in het leven geroepen.

Omdat de energieprijzen vorig jaar explosief zijn gestegen, heeft het kabinet destijds de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK-regeling) in het leven geroepen. Deze regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming (over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023) voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de totale omzet bedragen (energie-intensiteitseis).In een eerdere nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de inhoud van de TEK-regeling (klik hier). In die nieuwsbrief is onder andere uiteengezet hoe kan worden berekend of aan de energie-intensiteitstoets wordt voldaan.

Wijziging

Na het versturen van onze eerdere nieuwsbrief, heeft er nog één wijziging plaatsgevonden in de TEK-regeling:

  • Het voorschotpercentage is verlaagd van 50% naar 35%.

Deadline aanleveren

Verwacht u mogelijk in aanmerking te komen  voor de TEK-regeling, wacht dan niet te lang met aanvragen. Het aanvraagloket sluit  op 2 oktober 2023 om 17:00 uur.De aanvraag betreft in eerste instantie een voorschot op basis van een schatting, gebaseerd op uw verbruik in het verleden. Als u een voorschot heeft aangevraagd en ontvangen, dan zal in 2024 de definitieve subsidie worden vastgesteld. Dit kan eventueel ook tot gevolg hebben dat u niet voldoet aan de voorwaarden en het ontvangen voorschotbedrag volledig moet worden terugbetaald. U ontvangt tegen die tijd van RVO een bericht om een vaststellingsverzoek in te dienen.

Neem contact met ons op

Mocht u vragen hebben over de TEK-regeling, neem dan contact met ons op. Wacht daarmee dus niet (te) lang, want de sluitingsdatum van het aanvraagloket nadert snel.

Blijf op de hoogte over morgen.
Je bent geabonneerd!
Probeer het nog een keer...