Gevolgen introductie minimumuurloon 2024

Icon calendar
January 9, 2024
December 19, 2023

Vanaf 1 januari 2024 geldt een minimum uurloon. Dat betekent dat het maand- of vierwekenloon verdwijnt.

Gevolgen introductie minimumuurloon 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt een minimum uurloon. Dat betekent dat het maand- of vierwekenloon verdwijnt. Alle aanvullende informatie, vanuit de Rijksoverheid, vind je hier.

Uitgangspunt van deze wetswijziging is dat de werknemer, voor ieder daadwerkelijk gewerkt uur, tenminste het minimumloon betaald krijgt. Voor werknemers die per uur worden betaald is de uitwerking duidelijk. Voor werknemers die iedere maand een gemiddeld salaris uitbetaald krijgen, wordt de berekening van het maandsalaris door deze wetswijziging vanzelfsprekend lastiger.

Dit heeft te maken met het feit dat het aantal werkdagen per jaar, én per maand, kan verschillen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat een werknemer de ene maand meer salaris zal ontvangen dan de andere maand. Ook kan het tot (het ongewenste) gevolg leiden dat een parttimer, die 16 uur per week op de maandag en de dinsdag werkt, een ander salaris ontvangt dat een parttimer die eveneens 16 uur per week werkt, maar de woensdag en donderdag als werkdagen heeft.

Voorbeeldsituaties

1. Stel een werknemer verdient in 2024 het minimumuurloon en hij werkt op maandag en dinsdag, 8 uur per dag. In 2024 zitten 53 maandagen en 53 dinsdagen. Per maand zou deze werknemer (106 dagen * 8 uur * 13.27 / 12 maanden =) € 937,75 bruto betaald krijgen.

2. De collega die op woensdag en donderdag werkt, krijgt € 920,06 bruto per maand omdat er in 2024 namelijk maar 52 woensdagen en donderdagen zitten.

3. Of stel dat een werknemer in een jaar wisselt van werkdagen. Dat maakt het nog iets lastiger.

Deze nieuwe wet heeft dus tot gevolg dat het exacte salaris alleen kan worden berekend indien het daadwerkelijke werkrooster – dat per week of maand kan verschillen – bekend is. Dit heeft wel de nodige (administratieve) gevolgen:

- Het legt een administratieve druk op jou als werkgever.

- De daadwerkelijk gewerkte uren en dagen, van alle werknemers, dienen tenslotte iedere maand aan ons doorgeven te worden;

- Het vraagt van ons iedere maand veel (reken)werk;

- Het salaris is dus niet altijd gelijk en duidelijk voor de werknemers zelf.

De uitvoering van de wet kan dus leiden tot problemen van praktische aard.

IS ER DAN GEEN EENVOUDIGER ALTERNATIEF?

Jawel, door een gemiddeld maandsalaris te bepalen. Dit is voor iedereen duidelijk en uitlegbaar. Het heeft als bijkomend voordeel dat het salaris niet verandert als de werknemer op andere dagen gaat werken. Deze methode sluit zoveel mogelijk aan bij de intentie van de wet (ieder gewerkt uur wordt verloond), maar het is wel minder accuraat.

Vanaf 2024 gaan we bij Bos Advies de salarisadministraties daarom inrichten op basis van het gemiddeld maandsalaris.

Dit betekent het volgende voor 2024:

Het gemiddeld minimum maandloon bedraagt bij een fulltime rooster, van maandag tot en met vrijdag, uitgaande van 8 uur werk per dag (262 werkdagen x 8 uur x € 13,27 / 12 =) € 2.317,83 bruto.

Om het parttime salaris te bepalen, wordt voornoemd gemiddeld fulltime maandloon vermenigvuldigd met de parttime factor (zoals dit nu ook al wordt berekend).

LIEVER TOCH OP BASIS VAN HET AANTAL GEWERKTE UREN PER MAAND?

Mocht je echter voor jouw werknemers de andere berekeningswijze wensen (namelijk op basis van het daadwerkelijk aantal gewerkte uren per maand), laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Hou er, in dat geval, wel rekening mee dat je eventuele roosterwijzigingen altijd tijdig en correct aan ons moet doorgeven en/of iedere maand een overzicht dient aan te leveren van de daadwerkelijk gewerkte uren.

Zijn er nu nog vragen over dit nieuwsbericht? Dat snappen we uiteraard helemaal. Neem dan gerust even contact op met je HRM-medewerker.

Blijf op de hoogte over morgen.
Je bent geabonneerd!
Probeer het nog een keer...